Warunki gwarancji i serwis

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

§ 1. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).
§ 2. Dostawca - CSI - zwany dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane.
§ 3. Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie dostarczonych produktów w okresie 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego
§ 4. Gwarant zapewnia, że w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji niesprawności w dostarczonych produktach - wynikłych wskutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów - zostaną one usunięte bezpłatnie.
§ 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowania poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, poziomu wilgotności, poziomu wibracji oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeniami losowymi. UWAGA !!! Unikanie w/w uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę sprzętu i uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.
§ 6. Produkty uszkodzone z winy klienta w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez klienta (Nabywcę).
§ 7. W przypadku naprawy pogwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej (np. odstąpienie Gwaranta od realizacji gwarancji ze względu na uszkodzenie powstałe z winy Nabywcy) Nabywca ponosi koszty obsługi serwisowej w wysokości 200zł netto. Koszty te nie są uwzględniane w całkowitych kosztach naprawy tylko i wyłącznie wtedy, gdy próba naprawy może zostać przeprowadzona i Nabywca zaakceptuje przedstawione koszty naprawy.
§ 8. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktów zbadać ich jakość oraz poprawność funkcjonowania. Ewidentne wady Nabywca ma obowiązek zgłosić pisemnie Gwarantowi w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania produktów.
§ 9. Przesłankami realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę są:
1. Dostarczenie niesprawnych produktów do siedziby Gwaranta. Zaleca się korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany towar musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
2. Dołączenie do zwracanych produktów dokumentu gwarancyjnego wraz z pisemnym opisem wady będącej przedmiotem reklamacji (wzór opisu uszkodzenia na odwrocie).
§ 10. Gwarant zastrzega sobie prawo zadecydowania o tym, czy produkty i ich komponenty, w których na skutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia wystąpiła wada, zostaną naprawione czy też wymienione. Wszystkie produkty i ich komponenty, które zostaną wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
§ 11. Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli roszczenia gwarancyjne okażą się zasadne. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa na wymienioną część.
§ 12. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Procedura reklamacji zamieszczona jest na: http://rma.csi.pl
§ 13. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.
§ 14. Produkty po upływie gwarancji można serwisować odpłatnie u Gwaranta po wcześniejszym kontakcie. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesięce gwarancji od daty naprawy.
§ 15. W przypadku konieczności wymiany podzespołów, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.
§ 16. Gwarant dochowuje największej staranności, nie może brać jednak odpowiedzialności za dane znajdujące się na dysku twardym czy innym nośniku danych w sprzęcie przyjętym do naprawy.
§ 17. Naklejka z numerem seryjnym (lub sticker CSI) jest integralną częścią zakupionego sprzętu. Jej zniszczenie, usunięcie, zalepienie lub inne działanie uniemożliwiające odczytanie tego numeru skutkuje utratą gwarancji.
§ 18. W przypadku napraw pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych, Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany pierwotnej wyceny kosztu naprawy w przypadku gdy produkt nie wykaże symptomów naprawienia. Decyzja dotycząca akceptacji drugiej wyceny kosztu naprawy pozostanie po stronie klienta.
§ 19. Nabywca zobowiązuje się do usunięcia hasła BIOS-u oraz haseł logowania do systemu operacyjnego (lub udostępnienia haseł gwarantowi) przed wysyłką sprzętu komputerowego do serwisu. 

Odbiór towaru oznacza bezwarunkową akceptację w/w warunków

NAPRAWY POGWARANCYJNE

 1. Naprawie pogwarancyjnej podlegają produkty po upływie terminu gwarancji lub produkty uszkodzone z winy klienta podczas trwania gwarancji (np. uszkodzenia mechaniczne, przepięcia w sieci, nieautoryzowane przeróbki produktu).
 2. Uszkodzony Produkt należy dostarczyć do Serwisu na własny koszt po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu numeru RMA. Produkt ten należy całkowicie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu.
 3. Po otrzymaniu Produktu, Serwis dokonuje diagnozy uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje klienta o całkowitym kosztorysie naprawy produktu.
 4. W przypadku zgody na naprawę - produkt jest naprawiany i odsyłany po wpłynięciu uzgodnionej kwoty na konto CSI.
 5. W przypadku rezygnacji z naprawy - reklamujący zostaje obciążany kosztami transportu oraz diagnozy.
 6. Uszkodzone części są utylizowane. Klient może zażyczyć sobie zwrot uszkodzonych części razem z naprawionym produktem. Jednak należy mieć na uwadze że w przypadku dużych gabarytów może to podnieść całkowite koszty transportu do klienta.
 7. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesiące gwarancji od daty naprawy.
 8. Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT.

SYSTEM SERWISOWY - RMA


 • 63,00 zł netto Oczekiwanie na dostawę

  Zasilacz DC 5V 6A do komputera UP Squared

  63,00 zł netto
  Oczekiwanie na dostawę
 • 50,00 zł netto Oczekiwanie na dostawę

  Zasilacz DC 5V 4A do komputera UP board

  50,00 zł netto
  Oczekiwanie na dostawę
 • 1 199,00 zł netto Oczekiwanie na dostawę

  Kompaktowy komputer ARK-1124U przeznaczony dla automatyki, wyposażony został w procesor Intel® Celeron® N3350, Dual Core SoC i obsługuje do 8 GB pamięci RAM DDR3L 1866 MHz.

  1 199,00 zł netto
  Oczekiwanie na dostawę
 • 1 149,00 zł netto W magazynie

  Kompaktowy komputer ARK-1124C przeznaczony dla automatyki, wyposażony zostały w procesor Intel® Celeron® N3350, Dual Core SoC i obsługuje do 8 GB pamięci RAM DDR3L 1866 MHz. Posiada m.in. miejsce na 2,5” dysk HDD, złącze Audio, VGA, interfejsy USB 3.0, złącza RS-232/422/485 czy slot mini PCIe. 

  1 149,00 zł netto
  W magazynie
 • 1 636,00 zł netto Oczekiwanie na dostawę

  8 portowy niezarządzalny switch 10/100/1000T High Power P.S.E. (30W/Port), zasilanie 24 VDC

  1 636,00 zł netto
  Obniżka!
  Oczekiwanie na dostawę
 • 518,00 zł netto W magazynie

  Wyświetlacz 7'' z ekranem dotykowym LCD

  518,00 zł netto
  Obniżka!
  W magazynie
 • 423,00 zł netto W magazynie

  Zestaw Smart Home

  423,00 zł netto
  Obniżka!
  W magazynie
 • 359,20 zł netto Oczekiwanie na dostawę

  Antena kierunkowa zewnętrzna, 2.4 - 2.5 GHz, 19dBi, żeńskie złącze typu N  

  359,20 zł netto
  Obniżka!
  Oczekiwanie na dostawę

Producenci

 • Aaeon
 • Abaco Systems
 • Adlink
 • Advantech
 • Antaira
 • Apacer
 • Apro
 • ATP
 • Cactus
 • Erico
 • Faytech
 • FSP
 • Hoffman
 • Inny
 • McLean
 • Microsoft
 • Nexcom
 • Onyx
 • Pentair
 • Protech Systems
 • Raritan
 • SanDisk
 • Schroff
 • Tews
 • VIA
 • Vivotek